Υλικά

1 Arduino

1 (μπλε) USB καλώδιο (προγραμματισμός και τροφοδοσία)

1 breadboard

1 Driver TB6612FNG

1 DC κινητήρας

9 καλώδια αρσενικό-θηλυκό

(προαιρετικά μπαταρία και δεύτερος DC κινητήρας)Συνδεσμολογία

PWMA του driver -> Arduino 5 (*)

INA1 του driver -> Arduino 2 (*)

INA2 του driver -> Arduino 4 (*)

STBY του driver -> Arduino 9

VM του driver -> Breadboard κόκκινη γραμμή (**)

VCC του driver -> Breadboard κόκκινη γραμμή (**)

GND του driver -> Breadboard μπλε γραμμή

GND του driver -> Breadboard μπλε γραμμή

Breadboard κόκκινη γραμμή -> Arduino 5V

Breadboard μπλε γραμμή -> Arduino Ground

A01 του driver -> ένα άκρο DC κινητήρα (*)

A02 του driver -> άλλο άκρο DC κινητήρα (*)(*) Σε περίπτωση δεύτερου κινητήρα τότε χρησιμοποιείς αντίστοιχα τα PWMB, INB1, INB2, B01, B02

Τότε προφανώς συνδέεις διαφορετικά pins του Arduino.

(**) Αν συνδέσεις παραπάνω από έναν κινητήρα ή δώσεις στον κινητήρα ρεύμα από μπαταρία αντί για το arduino, τότε το VM και το VCC δεν πρέπει να είναι μαζί.

Το VM πρέπει να συνδεθεί στο κόκκινο καλώδιο μίας μπαταρίας και το ένα από το GND στο μαύρο καλώδιο.

Δες μαζί με έναν mentor πως πρέπει να κάνεις τη σύνδεση σε μία τέτοια περίπτωση

Κώδικας

Ελέγχεις αν το πρόγραμμα του Arduino έχει τη βιβλιοθήκη για τον driver που έχουμε (TB6612FNG).

Αν όχι την κατεβάζεις από εδώ

https://github.com/sparkfun/SparkFun_TB6612FNG_Arduino_Library

και την εγκαθιστάς#include <SparkFun_TB6612.h>#define AIN1 2

#define AIN2 4

#define PWMA 5

#define STBY 9const int offsetA = 1;Motor motor1 = Motor(AIN1, AIN2, PWMA, offsetA, STBY);void setup() {

}void loop() {

motor1.drive(20, 1000);

motor1.brake();

delay(1000);

}

Πως μπορούμε να κάνουμε τον κινητήρα να κινείται πιο αργά;

Πως μπορεί να κινηθεί από την αντίθετη πλευρά;

Πως μπορεί να κάνει μεγαλύτερα διαλείμματα;

Μπορείς να συνδέσεις δύο κινητήρες;

Μπορείς να συνδέσεις μπαταρία στο κύκλωμα για να δίνει ρεύμα στον κινητήρα αντί για το arduino;

(βασισμένο στο https://www.instructables.com/id/Driving-Small-Motors-With-the-TB6612FNG/)