Υλικά

1 Arduino

1 (μπλε) USB καλώδιο (προγραμματισμός και τροφοδοσία)

1 LED

1 αντίσταση 330 Ω

1 breadboard

2 καλώδια Αρσενικό-ΑρσενικόΣυνδεσμολογία

Θετικό ποδαράκι του LED –> Arduino D12

Αρνητικό ποδαράκι του LED –> 1ο άκρο αντίστασης

2ο άκρο αντίστασης -> Arduino GNDΚώδικας

int led = 12;

void setup() {

  pinMode(led, OUTPUT);

}void loop() {

  digitalWrite(led, HIGH);

  delay(1000);

  digitalWrite(led, LOW);

  delay(1000);

}