Υλικά

1 Arduino

1 (μπλε) USB καλώδιο (προγραμματισμός και τροφοδοσία)

1 Σερβοκινητήρας

3 καλώδια Αρσενικό-ΑρσενικόΣυνδεσμολογία

Κόκκινο/πορτοκαλί καλώδιο του servo –> καλώδιο -> Arduino 5V

Κίτρινο καλώδιο του servo καλώδιο -> καλώδιο –> Arduino 9

Μαύρο/καφέ καλώδιο του servo καλώδιο -> καλώδιο –> Arduino GNDΚώδικας

#include <Servo.h>Servo myservo;int pos = 0;void setup() {

myservo.attach(9);

}void loop() {

for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees

// in steps of 1 degree

myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'

delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position

}

for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees

myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'

delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position

}

}}Ο σερβοκινητήρας κινείται από 0 έως 180 μοίρες. Πως μπορούμε να τον κάνουμε να κινηθεί από 20 έως 160;

Πως μπορούμε να κάνουμε τον σερβοκινητήρα να κινείται πιο αργά;

Πως μπορούμε να τον κάνουμε να πηγαίνει στις 45 μοίρες και τις 135 μοίρες εναλλάξ;

(βασισμένο στο https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Sweep)