Οδηγίες

Πριν δώσουμε την τελική εντολή για να αρχίσει να γυρίζει ο κινητήρας, καλό είναι να τον σηκώσουμε στον αέρα για να μην αρχίσει να χοροπηδάει

Επίσης δεν πειραματιζόμαστε με μεγαλύτερες ταχύτητες από ότι λέει το πρόγραμμα

Επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι το Raspberry μπορεί να δώσει αρκετό ρεύμα για έναν μόνο κινητήρα και μάλιστα τόσο μικρό και αδύναμο

Αν θέλουμε να κάνουμε μία αντίστοιχη κατασκευή με περισσότερους ή και δυνατότερους κινητήρες θα πρέπει να φροντίσουμε να πάρουμε ρεύμα από αλλού.

Αν χρειαστεί το συζητάμε με έναν mentor.Υλικά

1 Raspberry Pi

1 τροφοδοτικό

1 RaspIO

1 Driver TB6612FNG

1 DC κινητήρας

9 καλώδια θηλυκό-θηλυκόΣυνδεσμολογία

Driver PWMA ή ENA --> Raspberry Pi 21

Driver AIN1 ή INA1 --> Raspberry Pi 26

Driver ΑΙΝ2 ή INA2 --> Raspberry Pi 19

Driver GND --> Raspberry GND

Driver VM --> Raspberry 5V

Driver VCC --> Raspberry 5V

Driver GND --> Raspberry GND

Driver STBY --> Raspberry 3V

(η παραπάνω συνδεση είναι για να αρχίσει να δουλεύει ο κινητήρας, σε ένα κανονικό κύκλωμα τη συνδέουμε σε ένα κουμπί, εδώ μπορούμε να την έχουμε συνδεδομενη με τα 3V για όσο κάνουμε τις δοκιμές μας)

Driver A1 --> πρώτη άκρη του κινητήρα

Driver A2 --> δεύτερη άκρη του κινητήρα

Scripting mode

from gpiozero import PWMOutputDevice

from gpiozero import DigitalOutputDevice

from time import sleep

PWM_DRIVE = 21

FORWARD = 26

REVERSE = 19

drive = PWMOutputDevice(PWM_DRIVE, True, 0, 1000)

forward = DigitalOutputDevice(FORWARD)

reverse = DigitalOutputDevice(REVERSE)def Stop():
     forward.value = False
     reverse.value = False
     drive.value = 0


def Forward():
     forward.value = True
     reverse.value = False
     drive.value = 0.1


def Backward():
     forward.value = False
     reverse.value = True
     drive.value = 0.1


Stop()

Forward()

sleep(1)

Backword()

(βασισμένο στο https://www.bluetin.io/dc-motors/motor-driver-raspberry-pi-tb6612fng/)