Οδηγίες

Ο αισθητήρας κίνησης λέγεται και PIR (passive IR - δηλαδή παθητικός υπερύθρων)

Όπως κοιτάω τα τρία ποδαράκια από τη μία μεριά της πλακέτας με τον θόλο να βρίσκεται προς τα πανω

Το πρώτο είναι το Pin1, το δεύτερο είναι το Pin2 και το τρίτο είναι το Pin3Υλικά

1 Raspberry Pi

1 τροφοδοτικό

1 RaspIO

1 αισθητήρας κίνησης

3 καλώδια Θηλυκό-ΘηλυκόΣυνδεσμολογία

Pin1 του αισθητήρα -> καλώδιο -> Ground

Pin2 του αισθητήρα -> καλώδιο -> GPIO 4

Pin3 του αισθητήρα -> καλώδιο > 5 VScript mode

from gpiozero import MotionSensor

from time import sleep

pir = MotionSensor(4)

while True:

     if pir.is_active:

         print("Υπάρχει κίνηση!")

     sleep(1)