Οδηγίες

Ο αισθητήρας κίνησης λέγεται και PIR (passive IR - δηλαδή παθητικός υπερύθρων)

Όπως κοιτάω τα τρία ποδαράκια από τη μία μεριά της πλακέτας με τον θόλο να βρίσκεται προς τα πανω

Το πρώτο είναι το Pin1, το δεύτερο είναι το Pin2 και το τρίτο είναι το Pin3

Είναι σημαντικό για την συγκεκριμένη κατασκευή να χρησιμοποιήσουμε ενεργητικούς (active) και όχι παθητικούς (passive) buzzer.

Οι παθητικοί με αυτές τις εντολές δεν θα βγάλουν ήχο.

Αν δεν είσαι σίγουρος, ρώτησε τον mentor.Υλικά

1 Raspberry Pi

1 τροφοδοτικό

1 RaspIO

1 αισθητήρας κίνησης

1 Buzzer

3 καλώδια Θηλυκό-Θηλυκό

2 καλώδια Αρσενικό-Θηλυκό

1 breadboardΣυνδεσμολογία

Pin1 του αισθητήρα -> καλώδιο -> Groundτου Raspberry

Pin2 του αισθητήρα -> καλώδιο -> GPIO 4 του Raspberry

Pin3 του αισθητήρα -> καλώδιο > 5 V του Raspberry

Μακρύτερο ποδαράκι ή Κόκκινο καλώδιο του buzzer –> GPIO 3 του Raspberry

Κοντύτερο ποδαράκι ή Μαύρο καλώδιο του buzzer –> Ground του RaspberryScript mode

from gpiozero import MotionSensor, Buzzer

from time import sleep

pir = MotionSensor(4)

b = Buzzer(3)

while True:

     if pir.is_active:

         b.beep(n=1)

     sleep(1)