Οδηγίες

Ο αισθητήρας κίνησης λέγεται και PIR (passive IR - δηλαδή παθητικός υπερύθρων)

Όπως κοιτάω τα τρία ποδαράκια από τη μία μεριά της πλακέτας με τον θόλο να βρίσκεται προς τα πανω

Το πρώτο είναι το Pin1, το δεύτερο είναι το Pin2 και το τρίτο είναι το Pin3

Στα άκρα του ο αισθητήρας έχει δύο κίτρινα switches.

Αν η ευαισθησία του δεν είναι καλή (είτε βλέπει συνέχεια να υπάρχει κίνηση, είτε δεν βλέπει καθόλου, μπορούμε να τα γυρίσουμε μέχρι να βρούμε τη σωστή θέση τους.Υλικά

1 Raspberry Pi

1 τροφοδοτικό

1 RaspIO

1 αισθητήρας κίνησης

1 LED

1 αντίσταση 330 V

1 breadboard

3 καλώδια Θηλυκό-Θηλυκό

2 καλώδια Αρσενικό-ΘηλυκόΣυνδεσμολογία

Pin1 του αισθητήρα -> καλώδιο -> Groundτου Raspberry

Pin2 του αισθητήρα -> καλώδιο -> GPIO 4 του Raspberry

Pin3 του αισθητήρα -> καλώδιο > 5 V του Raspberry

Μακρύ ποδαράκι του LED -> GPIO 16

Κοντό ποδαράκι του LED -> Ένα άκρο της αντίστασης

Δεύτερο άκρο της αντίστασης -> GroundScript mode

from gpiozero import MotionSensor, LED

from time import sleep

pir = MotionSensor(4)

led = LED(16)

while True:

     if pir.is_active:

         led.on()

     else:

         led.off()

     sleep(0.2)