Υλικά

1 Raspberry Pi

1 τροφοδοτικό

1 RaspIO

1 LED

1 αντίσταση 100 Ω

1 breadboard

2 καλώδια Αρσενικό-Θηλυκό

Συνδεσμολογία

Θετικό ποδαράκι του LED –> GPIO 4

Αρνητικό ποδαράκι του LED –> 1ο άκρο αντίστασης

2ο άκρο αντίστασης -> GroundInteractive mode

from gpiozero import LED

myled = LED(4)

myled.on()

myled.off()Script mode

from gpiozero import LED

from time import sleep

myled = LED(4)

while True:

     myled.on()

     sleep(1)

     myled.off()

     sleep(1)