Οδηγίες

Το RGB LED έχει τέσσερα ποδαράκια

Το κοιτάμε ώστε να βλέπουμε μεσαίο (1) - μακρύ (2) - μεσαίο (3) - μικρό (4)

Αν είναι κοινής καθόδου (ρώτησε τον mentor), τότε το μακρύ ποδαράκι είναι για τη Γη και τα υπόλοιπα για τα χρώματα.Υλικά

1 Raspberry Pi

1 τροφοδοτικό

1 RaspIO

1 RGB LED

3 αντιστάσεις 100 Ω

1 breadboard

4 καλώδια Αρσενικό-ΘηλυκόΣυνδεσμολογία

Ποδαράκι 1 -> αντίσταση 330 Ωμ -> GPIO 9

Ποδαράκι 2 -> Γη

Ποδαράκι 3 -> αντίσταση 330 Ωμ -> GPIO 10

Ποδαράκι 4 -> αντίσταση 330 Ωμ -> GPIO 11Interactive mode

from gpiozero import RGBLED

led = RGBLED(red=9, green=10, blue=11)

led.red = 1

led.red = 0.5

led.color = (0, 1, 0)

led.color = (1, 0, 1)

led.color = (1, 1, 0)

led.color = (0, 1, 1)

led.color = (1, 1, 1)

led.color = (0, 0, 0)(βασισμένο στο https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/recipes.html#full-color-led)