Οδηγίες

Είναι σημαντικό για την συγκεκριμένη κατασκευή να χρησιμοποιήσουμε ενεργητικούς (active) και όχι παθητικούς (passive) buzzer.

Οι παθητικοί με αυτές τις εντολές δεν θα βγάλουν ήχο.

Αν δεν είσαι σίγουρος, ρώτησε τον mentor.Υλικά

1 Raspberry Pi

1 τροφοδοτικό

1 RaspIO

1 Buzzer

1 breadboard

2 καλώδια Αρσενικό-ΘηλυκόΣυνδεσμολογία

Μακρύτερο ποδαράκι ή Κόκκινο καλώδιο του buzzer –> GPIO 3 του Raspberry

Κοντύτερο ποδαράκι ή Μαύρο καλώδιο του buzzer –> Ground του RaspberryInteractive mode

from gpiozero import Buzzer

b = Buzzer(3)

b.beep(n=2)