Υλικά

1 Raspberry Pi

1 τροφοδοτικό

1 RaspIO

1 Servo

3 καλώδια αρσενικό/θηλυκόΣυνδεσμολογία

Κόκκινο/πορτοκαλί καλώδιο του servo –> καλώδιο -> 5V στο Raspberry Pi

Κίτρινο καλώδιο του servo καλώδιο -> –> GPIO 17 στο Raspberry Pi

Μαύρο/καφέ καλώδιο του servo καλώδιο -> –> GND στο Raspberry PiInteractive mode

from gpiozero import Servo

servo = Servo(17)

Δοκιμάζουμε τις παρακάτω εντολές και παρατηρούμε τι κάνει ο σερβοκινητήρας

servo.min()

servo.mid()

servo.max()

servo.value = -1

servo.value = 1

servo.value = 0.2

Αν ο σερβοκινητήρας κάνει θόρυβο και μας ενοχλεί, δίνουμε

servo.detach()

για να τον αποσυνδέσουμε προσωρινά. Αν δώσουμε οποιαδήποτε εντολή από τις παραπάνω ξανασυνδέεται.